ZITTAUER GEBIRGE

Na skrawku Niemiec graniczącym zarówno z Czechami, jak i z Polską wznoszą się skaliste urwiska Zittauer Gebirge. W 1491 r. na terenie tym rozegrała się zaciekła wojna piwna (Bierkrieg). Zgorzeleccy mieszczanie tak bardzo pozazdrościli mieszkańcom Zittau (Żytawianom) sukcesów odnoszonych w warzeniu piwa, że posunęli się do zniszczenia kilku beczek tego napoju. Mieszkańcy Zittau Żytawy w odwecie skradli zwierzęta z pobliskich gospodarstw. Sprzeczka zakończyła się dopiero wtedy gdy mieszkańcy obydwu miejscowości zgodzili się na wspólne poniesienie kosztów napraw. W mniej odległych czasach tutejsze lasy ucierpiały z powodu ogromnej koncentracji przemysłu włókienniczego. Dzisiaj to raczej mieszkający tu ludzie są poszkodowani, gdyż likwiduje się mało wydajne fabryki. Jeśli przez Czechy chcemy dostać się z gór do Drezna lub Königstein, między Dććinem a Zittau codziennie kursują pociągi (15 DM). Należy zakupić bilet, który nie będzie ograniczony tylko do pociągów Reichsbahn. Dećln jest także dobrym węzłem komunikacyjnym dla podróżnych udających się w kierunku Pragi i Budapesztu. Bezpośrednie połączenie z Zittau do Drezna zabiera dwie godziny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>