SZLEZ WIK-HOLSZTYN (SCHLES WIG-HOLSTEIN)

Najciekawsza część Szlezwika-Holsztynu to tereny przylegle do linii brzegowych, gdzie, po jednej stronie, znajdują się ruchliwe porty bałtyckie Lubeki i Kiłonii, po drugiej – kontrastujące z nimi plaże Morza Północnego. Gdyby nie te dwa miasta i miejska dekadencja Hamburga, najbardziej na północ wysuniętą prowincję Niemiec można by określić jako region portów i ląk. Między pełnomorskimi portami leżą płaskie rejony wiejskie, urozmaicone tu i ówdzie małymi miasteczkami i poprzecinane malowniczymi ścieżkami rowerowymi. Po pokonaniu Danii przez Bismarcka, Szlezwik-Holsztyn został w końcu prowincją pruską w 1867 r., a po I wojnie światowej zdecydował pozostać częścią Niemiec. Utrzymały się jednak ścisłe związki Szlezwika-Holsztynu z Duńczykami w granicach tego kraju związkowego można napotkać wiele duńskich bibliotek i szkół oraz mnóstwo turystów z Danii. Większość głównych portów utrzymuje połączenia promowe z wybrzeżami Danii, Szwecji i Norwegii. Hamburg, ogromna metropolia przy południowej granicy regionu, pod względem politycznym stanowi odrębny Land, mimo to wpisał się w tutejszy krajobraz i nad nim dominuje.

Hamburg, największe miasto portowe w Niemczech, emanuje szaloną lekkomyślnością. Takie określenia jak „liberalny’ czy „alternatywny’ nie są w stanie oddać w pełni atmosfery Hamburga. Kwitnie nieskrępowany niczym hamburski przemysł usług seksualnych – konkurencyjny jest tu jedynie Amsterdam – a nawiedzony ruch ekologiczny niedawno wymógł na władzach lokalnych sadzenie 6 000 drzew rocznie Hamburg z pewnością wart jest zbadania i eksperymentowania. Od wieków miasto przyjmuje i wysyła ładunki i pasażerów z całego świata, wyrastając z czasem na niemal 3-milionowy ośrodek przemysłowy. Ale nie tylko przemysł rzuca się w oczy po przyjeździe do Hamburga – bardziej intryguje dostojeństwo, z jakim miasto się zestarzało jako niemieckie „okno na świat”, zachowując swe wiekowe budowle i chętnie witając nowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>