MEKLEMBURGIA

Stare hanzeatyckie miasta u wybrzeży Morza Bałtyckiego oraz ponad 1700 jezio ukrytych wśród lasów pozwalają bezbłędnie rozpoznać krajobraz Meklemburgii. T słabo zaludnona, najbardziej na północ wysunięta prowincja dawnej NRD był kiedyś dla jej mieszkańców, głównie z braku wyboru, ulubionym miejscem spędzani wakacji. Tutejsza przyroda do dziś nie utraciła swojego uroku. Niestety, prawie ni istnieje tu przemysł turystyczny, co zwłaszcza dotkliwie odczują turyści o ograniczonym budżecie hotele dawno opanowali zachodnioniemieccy biznesmeni i cen odpowiednio wzrosły. Choć na wybrzeżu Morza Bałtyckiego często panuje chłód nawet za cenę pewnych niewygód, jak np. brak ciepłej wody, warto wybrać się na t urocze nadbałtyckie plaże. Urwiste brzegi Rugii na północnym skraju regionu s- doskonałym miejscem wypoczynku, a hanzeatycka architektura nadmorskich mias Rostoka i Stralsundu stanowi materialne świadectwo historii tego niezwykl ciekawego regionu. Jednak mimo mnogości turystów, wciąż przewijających się prze wyspy i przystanie promowe, Meklenburgia nie zarabia na turystyce tyle, ile b mogła, co m.in. sprawia, że jej sytuacja ekonomiczna nie jest najweselsza. W ostat nich latach nasiliła się też wrogość w stosunku do cudzoziemców patrz: Rostock poniżej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>