Lustgarten i Museumsinsel

Unter den Linden, prowadząc przez most nad zakrętem Sprewy, wychodzi na Museumsinsel (Wyspę muzeów). Na lewo od mostu położone jest Altes Museum (dawniej Neues Museum), przed którym stoi duża czara z gładzonego granitu oraz zwracająca uwagę wielością kopuł, katedra berlińska (Berliner Dom). Poważnie uszkodzona w nalocie bombowym w 1944 r., katedra dopiero teraz odzyskała swój pierwotny wygląd. Jej odbudowa trwała dwadzieścia lal. Świątynię wzniesiono wiatach 1894-1905, za panowania cesarza Wilhelma 11. Estetyka wnętrza budzi wiele zastrzeżeń (codz. 9.00-19.30, wstęp bezpłatny). Za Altes Museum mieszczą się trzy dalsze muzea oraz ruiny (obecnie poddawane restauracji) czwartego (patrz: Muzea, poniżej). W centrum tego zgrupowania frontonów, portyków i kolumnad położony jest park Lustgarten (S-Bahn: Hackescher Markt lub autobus # 100). Dawna nazwa: Marx-Engels Platz korespondowała z przeprowadzanymi tuz rozmachem paradami przed komunistyczną władzą. Słusznego obrazu dopełniał Palast der Republik, błyszcząca bursztynową fasadą siedziba Izby Ludowej NRD. Zarówno plac, jak i nowoczesny budynek zgromadzeń parlamentu zajęły miejsce, na którym kiedyś stał pałac cesarski. Uległ on zniszczeniu w czasie 1 i wojny światowej i w 1950 r. usunięto to, z czym nie poradziły sobie bomby.

Za Liebknecht Brücke, pośrodku parku można zobaczyć tzw. „pomysłowy pomnik” czyli otoczony stalowymi tablicami, przedstawiającymi walkę klasy robotniczej, pomnik Marksa i Engelsa. W 1990 r., na jego podstawie pojawiło się graffiti: „ Wir sind unschuldig!” („Jesteśmy niewinni!”). Park wraz z przylegającą doń ulicą, znany byf pod nazwą Marx-Engels Forum, Park nadal czeka na zmianę nazwy, podczas gdy ulicę przemianowano na Rathausstr.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>