HALBE

Pociągi kursujące między Berlinem a Lubben nie stoją długo na tej niepozornej wiejskiej stacyjce. O pięć minut piechotą od stacji w kierunku południowym położony jest ponury Gedenkstatte Waldfriedhof (leśny cmentarz-pomnik). 19 i 20 kwietnia 1945r. tutejsze lasy były świadkami ostatniej wielkiej bitwy drugiej wojny światowej. Dwieście tysięcy zmęczonych wojną żołnierzy niemieckich stawiło czoło zbliżającemu się frontowi radzieckiemu. Około 40 000 z nich poległo. Dzisiaj ich szczątki spoczywają pod szarymi płytami nagrobnymi rozciągającymi się po horyzont w łesie. Pochowano tu także ofiary okupacji radzieckiej, które nie przeżyły warunków założonego przez Sowietów obozu pracy przymusowej. W lesie nawiedzanym przez duchy historii, stoi marmurowy obelisk z wyrytym napisem: Die Toten mahnen fur den Frieden zu Leben – Umarli przypominają nam o tym, aby żyć dla pokoju. przygotować się, że rzeczywistość w tej części Niemiec nie zawsze będzie zgodna z naszymi wyobrażeniami. Odwiedzający obszar dawnej NRD będą zadziwieni tym, jak wielka część zabytków kultury i historii przypisana jest do wschodnich landów. Ulice Poczdamu, Weimaru, Eisenach i Wittenbergii mogą dostarczyć turystom pełnej satysfakcji z dokonywanych odkryć. Tutaj właśnie możni chodzić śladami Lutra, Goethego, Schillera, Nietzschego, Bacha, Mozarta, Haendla, Brechta i wielu innych. Nie zmienia to w niczym faktu, że spora część dawnej NRD jest w kiepskim stanie. Nieprzemyślana industrializacja poczyniła wielkie szkody w środowisku naturalnym.

Krytyczny stan gospodarki i związane z tym, kilkumilionowe bezrobocie widoczne są w ogromnej różnicy w poziomie życia we wschodniej i zachodniej części Niemiec. Brak jasno określonych perspektyw znalazł ujście w agresji i lęku. Grupy radykalnie nastawionej młodzieży wałęsają się po wielu wschodnioniemieckich miastach. Tkwiąc gdzieś między podziałem a zjednoczeniem, wielu mieszkańców dawnej NRD przeżywa obecnie okres refleksji. Żyjący tu Niemcy, z entuzjazmem przyjęli nowe swobody, ale jeśli ktoś przyjeżdża z nadzieją odtańczenia tańca radości na gruzach muru, to przybywa zbyt późno.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>