GOTHA

Należy wiedzieć o dwóch faktach z historii Gothy: to, że tutaj w 1875 r. założono Partię Socjaldemokratyczną, oraz to, że mieszkali tutaj książęta rodu Sach- sen-Coburg-Gotha. Między nimi był książę Albert, który poślubił angielską królową

Wiktorię. Królowa Elżbieta i książę Karol są bezpośrednimi potomkami rodu, dynastia windsorska – obecna nazwa rodziny królewskiej -jest wynikiem zmiany nazwy rodu w czasie I wojny światowej, kiedy nagle nikt nie chciał być Niemcem.

Nad miastem góruje Schloß Friedenstein, stosunkowo niewyszukany, chociaż ogromnych rozmiarów pałac, który kiedyś był rezydencją książęcą, m.in. księcia Alberta. Pierwszym przystankiem w zwiedzaniu pałacu jest Schloßmuseum. Zawiera ono zbiory sztuki rodziny królewskiej, m.in. warościową kolekcję dzieł z XVI i XVII w., w tym szczególnie godne uwagi płótno Cranacha oraz tchnący spokojem obraz Para zakochanych (Gothaer Liebespaar) z końca XV w. autorstwa niemieckiego artysty znanego jako Mistrz Księgi Domowej. Królewskie zbiory sztuki starożytnej są znakomite. Szczególnie interesująca jest rekonstrukcja grobowca z pięcioma mumiami egipskimi. Na górze są apartamenty królewskie, dobrze zachowane i puste (wt.-nd. 9.00-17.00, wstęp 3 DM, studenci i emeryci 1,50 DM). W budynku pałacowym mieści się także Museum fur Regionalgeschichte z niewielkimi zbiorami broni (Waffensammlung) palnej i białej oraz pierwsze na świecie muzeum karografii – Kartografisches Museum. Szczególnie mapy średniowieczne i pierwsze mapy Mercatora (od nazwiska flamandzkiego kartografa) dają oglądającym wiele zadowolenia – dzisiaj chyba każdy zna geografię lepiej niż wcześniej kartografowie. Zmyślne sztuczki architektoniczne wywołujące złudzenia optyczne poszerzają niedużą scenę Eckhof Theater. Zbudowany w 1683 r., jest jednym z najstarszych budynków teatralnych, w którym nadal odbywają się przedstawienia. (Muzea i teatr wt.-nd. 9.00-17.00. Wstęp 2,50 DM, studenci i emeryci 1,25 DM. Sammelkarte za 5 DM i bilety po 2,5 DM dla studentów i emerytów upoważniają do wstępu do Schloß i sąsiadujących z nim muzeów.) Barokowe ogrody pałacowe Gotha są naj większe w Europie, a otoczenie Oranżerii jest nadal utrzymywane w nieskazitelnej symetrii i ładzie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>