GÓRNE ŁUŻYCE (Oberlausitz)

Między Dreznem a granicą z Polską rozciąga się pagórkowata równina Górnych Łużyc (Oberlausitz), Kraina ta, z obu stron sąsiadująca z byłymi członkami Układu Warszawskiego, rzadko była odwiedzana przez przybyszy z Zachodu. Dlatego też władze partyjne nie interweniowały gdy znaczna część średniowiecznej, renesansowej

i barokowej architektury regionu rozpadła się w stopniu uniemożliwiającym jakąkolwiek naprawę. Jednakże okolice Budziszyna to ziemia rodzinna Łużyczan (nazywanych także Wandalami), gdzie nadal kultywuje się bogatą tradycję zarzuconą gdzie indziej.

Dzięki zrządzeniu historii oraz wytrwałemu podtrzymywaniu własnej tradycji, niewielka, bo licząca 75.000 osób, posługująca się językiem łużyckim społeczność zdołała przetrwać w tym regionie. Język łużycki, należący do języków słowiańskich, wykazuje pewne podobieństwa do języka polskiego i czeskiego. W czasach hitlerowskiej Rzeszy używanie tego języka groziło represjami. W epoce NRD władze wykazywały przynajmniej tolerancyjność wobec kultury łużyckiej, choć Łużyczan zachęcano do opuszczania rodzinnych miejscowości i osiedlania się w miastach górniczych, a szkoły łużyckie poddane były szczególnie ostrej kontroli państwa. Obecnie zauważa się ożywienie zainteresowania kulturą łużycką – Zgromadzenie Narodowe Łużyczan zebrało się już kilka dni po upadku muru berlińskiego. Ostatnie pięć lat to okres wzmożonej ochrony kultury Łużyczan, jednakże ekspansja zachodniej cywilizacji, charakterystyczna na terenach byłej NRD zaznaczyła się tu z taką samą intensywnością i w sumie niewiele młodzieży łużyckiej kultywuje swoją rodzimą kulturę.

Miasto Görlitz, położone dalej na wschód, posiada jedne z najsłabiej znanych, a przez to najlepiej zachowanych przykładów architektury saskiej. Görlitz jest także świetną bazą wypadową do pieszych wypraw z namiotem, lub na narty w Zittauer Gebirge, niewielkim skrawku Niemiec, wciśniętym między Polskę i Republikę Czeską. Biorąc pod uwagę przepełnione hotele i rozpadające się miasta, trudno powiedzieć, że region ten rozpieszcza turystów, dlatego też cudzoziemcy są tu nadal rzadkością. Jednak sieć połączeń autobusowych jest dosyć dobra, a połączenia kolejowe stałe się poprawiają, tak więc infrastruktura regionu przestaje już być tak niedoskonała jak kiedyś,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>